Cara a cara / Judith Moreno Estrada

Taller Luvinaria-CUCEA

Amar cara a cara lanza al alma aclamando a dar cada mañana alas para labrar la palabra dada para salvar a la raza.

 

 

Comparte este texto: